Салбар/Чиглэл

Барилгын салбар

Барилга

Бүх төрлийн барилгын салбарыг хамарч хэрэгцээг ханган борлуулалтаа явуулдаг ба барилга, дээвэр, барилгын дотоод засал, фасад, гэх зэрэг чиглэлүүдэд үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудруу чиглэн тухайн баригдах барилгад шууд нийлүүлдэг.

Үйлдвэр, боловсруулалт

Үйлдвэр, боловсруулалт

Энэхүү салбарт металл үйлдвэрлэгч, машин техник тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл, гэх мэт металл боловсруулах үйлдвэрүүд багтдаг ба төмөр болон модон холбох бэхлэх бүтээгдэхүүнүүд болон төрөл бүрийн металл боловсруудах стандарт хэсгүүдэд тохирох цахилгаан болон энгийн тоног төхөөрөмжүүдийг хангах чиглэлээр чиглэн ажилладаг.

Уул уурхай

Уул уурхай

Энэхүү салбарт алт, зэс, төмрийн хүдэр болон нүүрс олборлох уурхайнуудад манай бүтээгдэхүүн хүрч үйлчлэх ба хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл болон тоног төхөөрөмжийн өргөн сонголт, чангалах бэхлэх болон химийн цэвэрлэгээний бодис, зэргээр уул уурхайн салбарын хэрэглэгчдэд хангадаг.

Автотехникийн салбар

Авто

Авто салбарын харилцагчдын хувьд авто угаалга өнгөлгөө, засвар үйлчилгээ болон авто худалдаа эрхлэгчид зэрэг багтах ба үүнд албан ёсны төлөөлөгч борлуулалтын газар болон хүмүүс хоёул багтана. Эдгээр харилцагчдад худалдаалагдах бүтээгдэхүүний хамрах хүрээний хувьд химийн болон техникийн засвар үйлчилгээ, их биеийн өнгөлгөө болон бусад засвар үйлчилгээ мөн хийн тоног төхөөрөмж багтана.